صفحه ممبران Membrane

اولین فیلتر پرس ممبران (غشایی) در سال ۱۹۴۹ میلادی به بازار عرضه شد. فیلتر پرس ممبران حاصل سالها مطالعه و تحقیق بر روی بهینه سازی عملکرد دستگاه های فیلتر پرس و نیازمندی های مشتریان بوده است. این نوع فیلتر پرس، محدوده وسیعی از کاربردها را پاسخگوست که این محدوده ، از یک آبگیری ساده از محلول خروجی یک فرایند، تا شستشوی چند دارو تحت شرایط بهداشتی و یا کاربردهای متنوع دیگری در صنایع شیمیایی، غذایی، تصفیه فلزات، فاضلاب، پتروشیمی و… را شامل می گردد   .

پلی آب اتصال صفا صفحات فیلتر پرس ممبران را برای کاربردهای گوناگون تا سایز ۲۰۰۰ میلیمتر و در فشارهای کاری ۱۰، ۱۲ ، ۱۶ ، ۳۰ بار، مطابق شرایط عملکردی تولید می نماید. این صفحات دارای عمق ۲۴ تا ۶۰ میلیمتر مطابق ابعاد استاندارد می باشند که نحوه شیار ها ونوع طراحی بر اساس شرایط به کارگیری و نوع عملیات مورد انتظار صورت می پذیرد   .

از مزایای صفحات فیلتر پرس ممبران پلی آب صفا، می توان به موارد ذیل اشاره نمود   :

• سازگاری بالا در تصفیه محصولات متفاوت

• زمان کوتاهتر فیلتراسیون و تصفیه

• بازدهی بالاتر دستگاه

• در صد ماده خشک (کیک) بالاتر( کاهش رطوبت کیک)

• کاهش مصرف انرژی

• عدم نیاز به خشک کردن احتمالی مجدد

• جدا شدن آسانتر کیک به دلیل طراحی خاص صفحات ممبران

نوع طراحی، نحوه تغذیه و استفاده از لاستیک   (rubber) در صفحات ممبران موجب گردیده است که موارد آسیب دیدن ضخامت و شکستن ناگهانی در حین عملکرد به طور قابل توجهی کاهش یابد   .

آنچه در عملکرد بهینه سیستم های دستگاه فیلتر پرس بسیار حائز اهمیت است.، انتخاب دقیق نوع صفحه و فرم آن، مواد اولیه صفحات ممبران، نوع پارچه ، شرایط عملکردی شامل بررسی تنشهای محیطی همچون فشار، دما، PH   ، دبی ورودی و خروجی، درصد ماده جامد اولیه محلول، میزان رطوبت کیک خروجی و…است که پس از فروش مناسب و به موقع، دغدغه مصرف کنندگان را در زمینه تامین قطعات یدکی ، صفحات و عملکرد بهینه دستگاه رفع می نماید   .