لوله های PE80و PE100 به دلیل انعطاف پذیری ,سبکی در حمل, ضریب سختی بالا لوله های مناسبی برای این نوع پروژه ها میباشند.

لوله های پلی اتیلنی با توجه به اینکه مورد تهاجم میکرو ارگانیک قرار نمیگیرند حتی در سیستم آب شرب نیز گزینه ی مناسبی میباشند.