فیلترپرس روغن

 

طراحی خاص این نوع فیلتر برای تصفیه انواع روغن ها مثل روغن پالم, روغن هیدرولیک, روغن سبوس گندم, روغن ذرت,روغن سبزیجات, روغن سیاه لاستیک و روغن های تصفیه شده می باشد.
فشار ورودی به صفحات ممبران برای عمل تصفیه بالا است ولی در اثر این عمل روغن کمتری در کیک ها باقی می ماند. عمل و ویژگی خاص صفحات در این صنعت, کار تصفیه را سریع و برای جمع آوری آسان میکند.
با توجه به تصفیه ی روغن های متفاوت فیلتر ها نیز متفاوت اند. برای مثال برای برخی از روغن ها که درصد مواد جامد بالایی دارند احتیاج به دما و فشار بالا است وبرای برخی احتیاج به سرد و خنک کردن مواد قبل از عمل فیلتراسیون است تا پیه روغن از آن بیرون آید.
اگر محتویات ماده کم باشد به صفحات های کمتری نیاز است ودر غیر این صورت احتیاج به دمای بالا و فیلتر ممبران می باشد. برای انجام فیلتراسیون بیشتر مانند فیلتراسیون روغن زیتون از ورقه های فولاد  ممبران به جای پارچه استفاده میشود و حتی پمپ باید از جنس فولاد ضد زنگ باشد و زیر هرکدام از آن ها باید صفحاتی برای جمع آوری نشتی هنگام فیلتراسیون قرار بگیرد.