این نوع صفحات,صفحات با حجم متغیر غشایی گفته میشودو به صورت یک در میان برروی دستگاه فیلتر چیده میشود.پس از پرشدن فضای بین صفحات و اتمام ورود دوغاب به فیلترپرس و تشکیل کیک در بین صفحات,عملیات دمش هوا و یا اب در فضای داخلی صفحات صورت میگیرد. این عمل موجب تورم غشای صفحات شده و در نتیجه موجب وارد شدن فشار به کیک و عملیات ابگیری مجدد میشود. نتیجه این عملیات تشکیل کیک با خشکی تا ۸۰%شده و زمان فیلتراسیون کاهش یافته و در این حالت به دلیل رطوبت کم کیک به صفحات نمی چسبدو موقع تخلیه به راحتی از صفحات جدامیشود.

پلی اب اتصال صفا صفحات فیلترپرس ممبران را برای کاربردهای گوناگون تا سایز ۱۰۰۰میلیمتر و در فشارهای ۱۰,۱۲,۱۶,۳۰بار,مطابق عملکردی تولیدی می نماید. این صفحات دارای عمق ۲۴ تا ۶۰ میلیمتر مطابق ابعاد استاندارد می باشند. از مزایای صفحات فیلتر پرس ممبران پلی اب اتصال صفا موارد ذیل است:

۱٫ سازگاری بالا در تصفیه محصولات متفاوت

۲٫ زمان کوتاهتر فیلتراسیون و تصفیه

۳٫ بازدهی بالاتر دستگاه

۴٫ درصد ماده خشک بالاتر

۵ .کاهش مصرف انرژی

۶٫ عدم نیاز به خشک کردن احتمالی مجدد

۷٫ جداشدن اسان کیک