این نوع فیلتر پرس قابل استفاده و اجرایی برای کارهایی است که به مدت زمان بالایی احتیاج دارد. میله گردگیری با چند PLC اتوماتیک,سیستم لرزشی پارچه,قیف ذخیره کیک,  سیستم اتوماتیک تمیز کردن پارچه نیز از دیگر مزایای آن می باشد. از فولاد برای جلوگیری از خوردگی,  ناهموار کردن نیروی انتقال استفاده میشود.