آدرس دفتر مرکزی کرج :کرج،جاده سهیلیه،یاران یک، پلاک ۱
تلفن :

۰۲۶-۳۴۷۲۲۴۰۱-۵

همراه : ۰۹۱۲۱۰۲۴۵۵۵

تلفن کارخانه :

۵ – ۴۴۵۸۴۸۹۲ – ۰۲۶

۰۲۶-۴۴۵۸۳۶۱۱

فکس:۰۲۱۸۹۷۷۰۰۲۷

آدرس:کرج جاده سیهلیه یاران یک پلاک ۱

ایمیل  :info@polyab-safa.com

پست الکترونیکی فروش:
Sales@polyab-Safa

فرم تماس
3 + 7 =